Thermische Isolatie

  • Ontwerp van Warme en Koude Isolatiesystemen
  • Analyseren en oplossen van specifieke technische problemen
  • Opstellen isolatiespecificaties voor nieuwbouw en onderhoud
  • Kostenreductie door standaardisatie van isolatiesystemen, op basis van het CINI Handboek in combinatie met bestaande bedrijfsspecifieke voorschriften
  • Adviseren in het uitzetten van een isolatie(onderhoud)beleid
  • Uitvoeren van technische inspecties of audits
  • Adviseren / opzetten van Renovatie Projecten