Civiele Techniek

  • Adviseren / toetsen van nieuwbouw projecten in ontwerpfase en tijdens de uitvoering, d.m.v. technische controles, audits en inspecties.
  • Opzetten / review onderhoudsbeleid
  • Renovatie en Onderhouds-Projecten
  • Adviezen op het gebied van gebouwen, beton-/staalconstructies, wegen en bestrating, rioleringen en afvalwater, etc.